Элдик музыка салттуу элдик музыка жана 20th кылымдагы элдик калыбына келтирүүгө андан пайда жанрды камтыйт. элдик музыка айрым түрлөрү дүйнөлүк музыка деп атоого болот. Салттуу элдик музыка бир нече жол менен аныкталган: музыка оозеки берилүүчү эле, узак мезгил бою салт тарабынан жүзөгө белгисиз композиторлор, же музыка менен обон. Бул соода жана классикалык стилдеги менен карама-каршы келет. мөөнөттүү 19th-кылымда пайда болгон, ал эми элдик музыка аруулайбыз жайылтылат.

Эч бир өндүрүм тандоо дал табылган жок.