Азия музыка Азия өлкөлөрүнүн көп келип, көп сандаган ар түрдүү стилдеги музыкаларын угуу кирет.

Эч бир өндүрүм тандоо дал табылган жок.