Жасалма акыл үйрөткүч
2019
Жасалма акыл программалык камсыздоо
2019
Жасалма акыл мисалдар
2019
Deep окуу нейрон тармактары
2019
нейрон тармактары
2019
машина үйрөнүү
2019
TensorFlow
2019
Evolutionary алгоритми
2019
генетикалык программалоо
2019
эксперт системалары
2019
Мамлекеттик бош издөө
2019
берилиштер тоо-кен казып алуу
2019
Quantum ЭЭМ
2019
Cybernetics
2019
Нерселерден интернет
2019
Python программалоо китептер
2019
Башына кайтуу