Карандаш эскиз
2019
Parallax Сүрөт таасири
2019
Маркер эскиз
2019
Музыка жана ыр
2019
каракули жандандыруу
2019
Башына кайтуу